De leeuw van Egypte

artist: Denys
Writer:
series: Uur U
volume: 23
publisher: Silvester
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 64: Hard Cover
19,95

1503, Vijftig jaar na de val van Constantinopel wordt de oninneembaar geachte citadel van het Ottomaanse rijk van Smyrna veroverd door de Mamelukken. Nog vreemder is dat die laatsten gebruik maakten van spectaculaire en zeer ongebruikelijke oorlogsmachines... Zou Leonardo da Vinci zijn uitvindingen verkocht hebben aan de hoogste bieder? Paus Borgia is van plan dit mysterie uit te klaren terwijl achter de schermen een zekere Machiavelli aan de touwtjes trekt...

Available titles in this series:
`