Bettina'S Concerto

Writer:
volume: 14
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 286x218x4mm
pages: 48:
8,18

Het westen van België wordt geteisterd door de Eerste wereldoorlog. In de loopgraven van het IJzerfront bieden de geallieerde soldaten heldhaftig weerstand aan het leger van de Kaiser. Victor Sackville, de befaamde agent van de Britse inlichtingendienst, is naar Gent gestuurd. Zijn opdracht: het krijgsplan van het naderende Duitse offensief in West-Vlaanderen bemachtigen. Maar hoe kan hij het ultra geheime dossier, dat in een brandkast wordt bewaard, te pakken krijgen? Hoe moet hij om te beginnen een onneembare vesting als de kommandantur binnenkomen? De jonge Anton, die de spion van George V tegen wil en dank assistentie verleent, krijgt opdracht de secretaresse van de kolonel te verleiden, want zij heeft de bewuste documenten in haar bezit. Haar naam is Bettina en ze is een hartstochtelijk operaliefhebber...

Available titles in this series:
`