Wannsee

series: Wannsee
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
Hard Cover
21,99

WANNSEE: het topoverleg over de organisatie van de Holocaust

20 januari 1942 in Wannsee, een chique buitenwijk van Berlijn. Vijftien mannen onder wie topambtenaren van het Reich en de SS plegen topoverleg in een discrete villa aan de oevers van het meer. De vergadering is bijeengeroepen door SS-functionaris Adolf Eichmann en wordt voorgezeten door Heydrich. Ze duurt nauwelijks anderhalf uur maar is allesbepalend voor de organisatie van de Shoah en bezegelt daarmee het lot van miljoenen mensen in Europa.De belangenconflicten en de interne machtsstrijd binnen het naziregime laaien op in dit hooggespannen relaas van een topontmoeting achter gesloten deuren. De organisatie ven de Endlösung is een hoeksteen gebleken in de machtsgreep van de SS.

Available titles in this series:
`