H

volume: 1
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 230x290mm
pages: 238: Hard Cover
genres: humour
normal price: € 34,90
29,90

Deel 1 van de complete verzameling cartoons met ‘de leukste stripkat van Nederland’ in de hoofdrol

Heinz van H tot Z omvat de complete verzameling van dagstroken over de eigenwijze en volstrekt onvoorspelbare rode kater die van 1987 tot 2006 in diverse dagbladen zijn verschenen. Het leeuwendeel van de stroken werd in zwart-wit gepubliceerd, maar voor deze speciale uitgave zijn ze door de auteurs zelf handmatig ingekleurd. De complete avonturen van Heinz zullen zijn aangevuld met bijdragen van collega’s, schetsen, wetenswaardigheden en andere kijkjes in de keuken. Heinz van H tot Z zal uit vijf kloeke delen bestaan en is een prachtig en niet te missen eerbetoon aan de vaderlandse stripkat die in 1987 de fakkel van Tom Poes overnam om deze tot ver over de streep van het millennium te brengen.

Available titles in this series:
`