Kate's Hell

series: IR$
volume: 18
publisher: Dargaud-lombard
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48:
9,99

Nu hij is afgezwaaid bij de IR$ stelt Larry Max zijn talenten ten dienste van een privé-investeringsmaatschappij. Veranderde de beste agent van de Amerikaanse belastingdienst plots van kamp? Of is hij aan het infiltreren? Wat zijn plannen ook zijn, alles verdwijnt naar de achtergrond als hij plots een telefoontje krijgt dat zijn wereld overhoophaalt: "Hallo, Larry? Gloria hier ..."

Available titles in this series:
`