Het Lichaam en het Bloed (1/2)

artist: David Sala
Writer:
volume: 3
publisher: Silvester
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 317x239x10mm
pages: 48: Hard Cover
19,95

1358 - Castres - Een sekte zaait dood en verderf. De 'Mascs' worden ervan verdacht de Rode Dood te verspreiden, een bovennatuurlijke ziekte die het bloed binnendringt en een snelle dood tot gevolg heeft. Nicolas Eymerich moet een beroep doen op zowel zijn deductievermogen als zijn politieke intelligentie om de geheimen van dit mysterie te ontrafelen. Zes eeuwen later in de V.S. ontketenen de wetenschapper Lycurgus Pinks en zijn medestanders binnen de Klu Klux Klan in Louisiana een pandemie van een bloedziekte waarvoor alleen de zwarte bevolking vatbaar is.

Available titles in this series:
`