De Zang van Anoroer

Writer:
series: Servitude
volume: 1
publisher: Daedalus
language: Dutch
size: 317x247x10mm
pages: 48: Hard Cover
22,50

Als Kiriël trouwt met de koningsdochter, beseft hij niet dat alles in korte tijd zo ingrijpend zal veranderen. Hij wordt naar de grensstreek gestuurd om de opstanden in de naburige provincie van Veriël van nabij in de gaten te houden. Al snel blijkt de situatie ernstiger dan gedacht...

Available titles in this series:
`