Het Besloten Land

series: Tardi
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
coloring: black/white
Hard Cover
39,99

Meneer Toch! Een spookachtige verschijning die dag en nacht over de muren van Kommerlo, "Het Besloten Land", dwaalt. Een vreemd soort eigenaar, die Toch, die regeert over een rijk van muren. Tegen degenen die vanachter hun gordijnen naar hem loeren en tegen hem samenspannen voert Toch een uitzichtloze strijd. Zijn doel is het herkrijgen van het uitgestrekte landgoed dat ooit aan zijn familie toebehoorde.

De oerklassieker van Forest en Tardi uit 1979 heruitgeven naar aanleiding van 40 jaar Wordt vervolgd. Bevreemdend verhaal over een landheer wiens eigendom wordt ontnomen, op de domeinmuren na! Wordt vervolgd (À suivre) was een maandblad - en later ook een collectie - van uitgeverij Casterman, speciaal voor stripromans en geldt als de bakermat van de graphic novel. Hardcover in zwart-wit met een nieuwe maquette.

Available titles in this series:
`