Stripgeschiedenis

Het ABC van het Naziregiem

Getekend door Herman Vos.

Het ABC van het Naziregiem

A is for Adolf, geteekend door Herman A. Vos

A is Adolf, de bron van alle ellende.

B zijn de Beulen, met Himmler als meest bekende.

C en D

C is de Censuur, die alle vrijheid smoort.

D is het Dieventuig, dat hier niet thuis behoort.

E en F

E is de Evacuatie, waaraan velen zijn ontsnapt.

F is de Führer, die ons land heeft leeggegapt.

GH

G is Göring, het laatste vet der Natie.

H is de Hel, na het lukken der invasie.

I en J

I is den Israëliet, ten doode toe geplaagd.

J is 'John Bull', door Hitler uitgedaagd.

K en L

K is de 'Kraft', de Freude is steeds zoek.

L zijn de Leugens in Nazikrant en boek.

M en N

M zijn de 'Mina's', die op ons nederdaalden.

N zijn de Nazivrienden, die Duitschland binnenhaalden.

O en P

O is Duitschlands Ondergang, door iedereen verwacht.

P is de Pijniging door Nazis uitgedacht.

Q en R

Q zijn de Quislings, men vond ze overal.

R is de Russische kolos, die Hitler bracht ten val.

S en T

S is Seys Inquart, wie vertrouwde ooit zijn woord?

T is de Terreur der Nazis, van plundering en moord.

U en V

U is 'Uncle Sam', de massa-producent.

V is Victorie, het eind van alle ellend!

W en X

W zijn de Werkers van het ondergrondsch verzet.

X is de gevallen Held, die alles heeft ingezet.

Y en Z

Y is de IJdele Hoop, om Engeland te verslaan.

Z is de Zee, hier is de moffenhoop vergaan.

Finale

Finale

Bevrijdingsstrips