Gravelines

De Onoverwinnelijke Armada

volume: 16
publisher: Glénat
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48: Hard Cover
genres: shipping
18,99

Aan het einde van de zestiende eeuw, toen de mens de wereld ging ontdekken, verscheurden twee koninkrijken op het oude continent elkaar in naam van het geloof. De zeer katholieke koning Filips II van Spanje kon niet langer de brutaliteit verdragen van een Engeland dat sinds de afscheuring van de anglicaanse kerk het pauselijke gezag van zich had afgeworpen. Overal waar het Iberische koninkrijk belangen had in de handel, ging het Engeland van Elizabeth I ze uitdagen.
De Spaanse koning was het moe om zijn hegemonie te zien afbrokkelen en ontwikkelde een moedig plan om Engeland binnen te vallen en een katholieke koning op de troon te zetten. Filips II had maritieme en militaire macht, terwijl Elizabeth I enkel kon terugvallen op de moed van haar uitstekende zeelieden, zoals Francis Drake.

Het lot van Engeland zou dus worden beslist op de stormachtige wateren van een smalle zee-engte voor de kust van Vlaanderen in de vroege dagen van augustus 1588.

Available titles in this series:
`