De jacht op de ketters

volume: 1
publisher: Dark Dragon Books
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48:
10,95

Religieuze waanzin zet Frankrijk in vuur en vlam.

1557. Verwikkeld in de oorlog tegen Filips II van Spanje voert Hendrik II, de koning van Frankrijk, ook nog een andere strijd: de ketterij uitroeien die volgens hem zijn land verziekt. De geschriften van dominee Calvijn circuleren in het geheim en hoewel er genadeloos op ze wordt gejaagd, zijn er steeds meer Hugenoten (Franse protestanten). Daar komt ridder Arnaud de Boissac hardhandig achter, als hij wordt opgepakt tijdens een geheime gereformeerde dienst.

In ‘De krijgers van God’, een spannende historische reeks, schetsen Philippe Richelle en Pierre Wachs een beeld van de opkomst van het protestantisme tijdens de Renaissance. Een complexe, turbulente en vrij onbekende situatie die heeft geleid tot de verschrikkelijkste burgeroorlog in Frankrijk.

Available titles in this series:
`