De samenzwering

volume: 3
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
Hard Cover
17,99

1666. De monarchie is hersteld, maar Engeland maakt moeilijke tijden door. De felle Bataafse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden strijdt met de Royal Navy om heerschappij over de wereldzeeën. Op het platteland dwingen hongersnood en algehele chaos menig eerlijk man tot een leven als struikrover.

Aan het hof worden druk complotten gesmeed om koning Charles II van de troon te stoten. Zelfs in de straten van de hoofdstad, die nog sporen draagt van een verschrikkelijke pestepidemie, heerst onrust. Een angstaanjagend figuur zwerft er, vermomd als pestdokter, door de straten om meisjes van lichte zeden te vermoorden.

Majoor Arthur J. Joyce Byron Pike schiet een van de favorietes van de koning te hulp en wordt uitgenodigd aan het Hof. Maar wat de hoge officier en hoofdinspecteur van de koninklijke politie nog niet weet, is dat hij daar terechtkomt in een wespennest waar erg vuil gevochten wordt...

Available titles in this series:
`