Maria

volume: 3
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 322x245x13mm
pages: 48: Hard Cover
16,95

'De laatste keer dat ik Maria had gezien, was in haar appartement in Parijs, in september '39, toen twee politiemannen me kwamen arresteren. Drie maanden later was ze naar mijn ouders gegaan, toen ik zelf niet thuis was. Ze had gezegd waar ze te bereiken was, maar ik had niets ondernomen... Ik koesterde de herinnering aan mijn schaarse nachten met haar. Haar naaktheid, haar opgelaten glimlach, mijn onhandigheid... De korte ontmoeting van twee eenzamen. ' Oorlog en liefde laat zien hoe mensen verstrikt raken in de grote gebeurtenissen van hun tijd: de opkomst van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog. Noodgedwongen maken ze keuzes die fatale gevolgen kunnen hebben, niet alleen voor henzelf maar ook voor anderen. Het hoofdpersonage is Martin Mahner, een jonge Duitser wiens liefdesleven we volgen in deze sombere tijden.

Available titles in this series:
`