De Bijen

Writer:
series: Sektor
volume: 1
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
size: 317x246x13mm
pages: 48: Hard Cover
20,50

Sinds 2019 is 95% van de Britse bevolking verdwenen. In 2067 is Lawrence de enige van het dorp die weet wat zich buiten de grenzen van het territorium bevindt, en de enige die zich nog zaken van vroeger wil herinneren. De dorpelingen vrezen en bekritiseren hem, ze wijten de teloorgang van de Oude Wereld aan de mannelijke trots en hun minachting voor God. Wanneer de jonge Keira met twee vrienden uit het dorp verdwijnt, voelt Lawrence zich verplicht om de woesternij in te trekken, op zoek naar de overmoedige jeugdigheid.

Available titles in this series:
`