Doortocht

Writer:
series: Sektor
volume: 4
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 317x246x13mm
pages: 48: Hard Cover
20,50

En wat als dit onze toekomst is?...

2019. 95% van de Britse bevolking verdwijnt.

2067. Een dorp in het oude Engeland.

De teloorgang van de oude wereld is het gevolg van de arrogantie van de mens en zijn geloof in de wetenschap die hij boven de wetten van god en de natuur verheven acht. Maar god en de natuur hebben zich gewroken en de mensen hebben hun profane kennis de rug toegekeerd.

Iedereen, behalve één, Lawrence, die leeft in de marge van de maatschappij, de enige die de goddelijke gram die de dorpspriester over de bewoners afroept niet vreest, de enige die de vroegere kennis niet afzweert, de enige ook met nog een bibliotheek en een kaart van het vroegere Engeland. Met de hulp van deze kaart maakt hij het onmogelijke waar: het hoofd bieden aan de buitenwereld en eindelijk ontsnappen uit het reservaat.

Available titles in this series:
`