Alles is IJdelheid

artist: Milo Manara
series: Borgia
volume: 4
publisher: Sombrero
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
Hard Cover
15,37

In dit vierde deel van de reeks BORGIA zien we hoe uiteindelijk de machtigste familie van Rome door hun pure ijdelheid ten val komt. Hun macht, verkregen door machtsmisbruik binnen de katholieke kerk, komt ten einde.
Gedurende enkele tientallen jaren bepaalden ze de ontwikkelingen binnen de politiek, de godsdienst en de kunst. Om hun kerkelijke machtspositie te bereiken deden ze alles wat God verboden had: Moord, Seks, Verraad, politieke intriges en vriendjespolitiek. De manier waarop ze te werk gingen doet sterk denken aan de manier waarop driehonderd jaar later de Maffia in Italië te werk zou gaan.

Milo Manara heeft kans gezien om met een scenario van schrijver-cineast Jodorowsky, een strip epos te maken over het wellustige leven van de Borgia familie dat zijn weerga niet kent. Het totale verhaal beslaat uiteindelijk vier delen. Het vierde en laatste deel heeft als titel ALLES IS IJDELHEID. In totaal werd aan het complete verhaal maar liefst zeven jaar gewerkt.

In dit vierde deel verplaatsen we ons weer naar het Rome van de 15e eeuw, waar Rodrigo Borgia zichzelf door omkoperij heeft laten benoemen tot Paus Alexander VI en daarna meteen 47 familieleden als kardinaal heeft benoemd.
Maar zijn macht wordt wankel, ondanks het feit dat iedereen die hem niet aanstaat door hem ter dood veroordeeld wordt, of gewoon zonder proces vermoord wordt.

Intussen is koning Karel VIII van Frankrijk met een leger op weg om de paus af te zetten. Hoewel het er op lijkt dat de Paus hem juist voor zich weet te winnen door zijn zoon Cesare aan hem af te staan. Koning Karel verovert Napels, viert dat met een paar hoeren op de top van de Vesuvius maar komt om in een plotselinge lavastroom.
Cesare is weer een vrij man. Nu is hij het die het koningsschap over de hele wereld ambieert, maar zijn vader stelt zijn broer Giovanni aan als opperbevelhebber. Cesare laat daarop zijn broer vermoorden.
Met hulp van wapentuig dat hij laat ontwerpen door Leonardo da Vinci trekt hij ten strijde en lijkt onoverwinnelijk. Maar als zijn vader, Paus Alexander, door een list vermoord wordt is duidelijk dat de macht van Cesare alleen bestaat dankzij de macht van zijn vader. Er breekt een opstand uit, Cesare moet vluchten en wordt doodgestoken. Aan de macht van de Borgia's is een einde gekomen.

Available titles in this series:
`