Katarina

volume: 4
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 322x245x13mm
pages: 48: Hard Cover
16,95

Denk je in alle ernst dat het land dat mij deze medaille toekende en waarvoor ik bijna mijn leven had gegeven, mij zou willen benadelen? Nee! Nooit ofte nimmer! Het beste bewijs daarvoor is dat de Joodse organisaties nog altijd met klem adviseren de wetten te eerbiedigen. En nog iets, Katarina: als je arme vader nog leefde, zou hij het roerend met mij eens zijn en jouw houding veroordelen.' Mijn vaders enige zorg zou zijn dat mij niets overkwam, ook al moest ik daarvoor mijn afkomst verloochenen en de wet overtreden... Oorlog en liefde laat zien hoe mensen verstrikt raken in de grote gebeurtenissen van hun tijd: de opkomst van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog. Noodgedwongen maken ze keuzes die fatale gevolgen kunnen hebben, niet alleen voor henzelf maar ook voor anderen. Het hoofdpersonage is Martin Mahner, een jonge Duitser wiens liefdesleven we volgen in deze sombere tijden.

Available titles in this series:
`