Stripgeschiedenis

Pieter Kuhn

De Speurtocht van De Vrijheid

De Amsterdamse striptekenaar Pieter Kuhn (22 mei 1910 - 20 januari 1966) wordt gerekend tot een van de grote drie van de Nederlandse krantenstrip. In de jaren '20 studeerde hij aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus te Amsterdam. Ook volgde hij avondcursussen op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. In 1932 trad hij in dienst bij drukkerij Van Dooren in Vlaardingen als reclametekenaar.

Kapitein Rob, door Pieter Kuhn
Kapitein Rob - De onderwereld van professor Lupardi

Vanaf 1939 was hij in dienst bij reclamebureau Kastelein in Hilversum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog illustreerde Kuhn een aantal "foute" boeken, naar eigen zeggen om hem een alibi te verschaffen voor zijn verzetswerk. Zo zou hij persoonsbewijzen hebben vervalst en illegale boeken te hebben geïllustreerd, zoals het destijds verboden boek 'De steppenwolf' van Hermann Hesse.

De aanslag op de Het Geheim van de Bosplaat, door Pieter Kuhn

Op 11 december 1945 verscheen in Het Parool de eerste aflevering van Kuhns tekststrip over Kapitein Rob van Stoerem (zoals hij oorspronkelijk heette) en zijn zeilschip De Vrijheid. Kuhn had de strip aan het einde van de oorlog bedacht, toen andere opdrachten uitbleven. In deze voormalige verzetskrant zou de strip tot de dood van de tekenaar, op enkele onderbrekingen na, blijven verschijnen.

Kapitein Rob door Pieter Kuhn

In de periode 1955-1956 had Pieter Kuhn een poosje genoeg van Kapitein Rob, en hij onderbrak de strip om zich aan illustratietekenen te wijden. Gedurende deze periode werd Kuhns strip vervangen door 'Frank de Vliegende Hollander' van Piet Wijn. Tot groot genoegen van de Paroollezers besloot Kuhn na enige tijd 'Kapitein Rob' toch weer voort te zetten. De 'Kapitein Rob'-reeks, die steeds in overleg met de tekenaar door de journalist Evert Werkman werd geschreven, kende al vroeg een boekuitgave. Er werden 56 verhalen in oblong vorm uitgebracht door Het Parool / De Nieuwe Pers (1946-1961).

Kapitein Rob, door Pieter Kuhn
Kapitein Rob - Het Mexicaanse Afgodsbeeld

Ook kwam Kuhns interesse voor geschiedenis en techniek in de strip aan bod. Naast avonturen in verre landen, beleefde Kapitein Rob avonturen die de grenzen van tijd en ruimte doorbraken. Zo heeft de kapitein een avontuur in de Gouden Eeuw beleefd, maar ook ondernam hij reizen naar verre planeten.

Kapitein Rob, door Pieter Kuhn
De strijd om het Uraniumkwik

Van 1952 tot 1957 werd de strip gepubliceerd in het weekblad Ketelbinkie Krant/Robs Vrienden, in de laatstgenoemde versie als titelstrip. In 1977 begon uitgeverij Skarabee een nieuwe uitgave van alle delen van Kapitein Rob. In 1950 werd door Evert Werkman zelfs een musical aan deze held gewijd, maar die is nooit opgevoerd. Pieter Kuhn stierf op 20 januari 1966 aan een hartinfarct, waarmee ook de carrière van de noeste zeeheld ten einde was.

Na Kuhns dood maakte Gerrit Stapel nog enkele proefstroken voor een herstart, maar de erven hebben het project afgeblazen. Kapitein Rob bleek onlosmakelijk verbonden met zijn bedenker, Pieter Kuhn.

De Geniale Constructie door Pieter Kuhn
De Geniale Constructie, een reclamestrip voor de Magneet-fietsenfabriek, en een van de weinige niet-Rob strips door Kuhn.

Pieter Kuhn op de dam (1950) Pieter Kuhn op de Dam (1950)

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars