Stripgeschiedenis

Wim van Wieringen

Simpelman, by Wim van Wieringen

Willem de Mooij van Wieringen (oftewel Wim van Wieringen) was een Nederlands cartoonist, die bekend werd om zijn politieke cartoons en zijn stop-comic over het mannetje 'Simpelman' (1947-1968).

Vroeg leven
Hij werd op 2 december 1915 geboren te Amsterdam, maar woonde sindsdien in veel Nederlandse plaatsen, zoals Nijmegen, Noordwijk, Den Helder, Haarlem en Zandvoort. Na de lagere school werkte hij tot 1942 met tussenpozen bij een linoleum-cliché fabriek in Haarlem. Ook verzorgde hij de opmaak van de weekbladen die gepubliceerd werden door uitgeverij Strengholt in Amsterdam.Tussen 1932 en 1936 volgde hij een avondcursus op het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam, waar hij les kreeg van de graficus Evert Mölenkamp. 

Cartoon by Wim van Wieringen
Cartoon uit circa 1946.

Cartoons
Van Wieringen koos voor het vak van cartoonist, en publiceerde zijn eerste tekening in De Telegraaf in 1936. Daarna verzorgde hij een serie karikaturen voor De Tijd. In 1942 trad hij in dienst bij een reclamebureau in Heemstede. Het jaar daarop verliet hij dit bureau alweer om illustrator te worden voor het weekblad Cinema en Theater, dat werd gepubliceerd door De Opbouw in Amsterdam. Zijn echte carrière als cartoonist begon pas na de oorlog, toen hij politieke tekeningen ging verzorgen voor het links-socialistische blad De Vlam. Dit bleef hij tot 1953 doen. De Vlam was tijdens de oorlog als illegaal blad verschenen onder de naam De Vonk. Omstreeks 1951 verscheen bij Stichting De Vonk het boek '5 Jaar Indonesia Merdeka', dat grotendeels gevuld was met tekenwerk van Van Wieringen. Verder publiceerde Van Wieringen tekeningen bij de toneelverslagen van Anton Koolhaas in De Groene, en prenten in Het Parool, Het Vrije Volk, Vrij Nederland, Sportief en met name het cartoonmaandblad Mandril.

Simpelman, by Wim van Wieringen

Toonder Studio's
In de naoorloogse jaren was Wim van Wieringen ook betrokken bij het verzetsblad Metro. Door dit blad kwam hij in contact met de Marten Toonder Studio's, waar hij aanvankelijk op de animatieafdeling kon gaan werken. Ook schreef hij teksten voor stripseries als 'Fiedel Flier' van Ben van 't Klooster en 'Robby' van Hans G. Kresse.

Simpelman
Zijn bekende hoeddragende mannetje 'Simpelman' verscheen voor het eerst in Tom Poes Weekblad in 1947. De absurde alledaagse belevenissen van 'Simpelman' verschenen daarna in kranten uit Kopenhagen (Dagens Nyheter) en Parijs (France Soir). Gedurende de jaren '60 was de strip een vaste gast in regionale kranten als Het Parool en Limburgsch Dagblad. Van Wieringen had toen de Toonder Studio's al verlaten. Hij trouwde met Margje Herblot, de ex-vrouw van Jan Gerhard Toonder, en bracht zijn strip onder bij het Swan Features Syndicate van Toonders voormalige compagnon, Ton de Zwaan. Al met al zijn er meer dan 3000 stripjes van 'Simpelman' gemaakt.

Simpelman by Wim van Wieringen

Latere jaren en dood
Vanaf 1953 besteedden Wim van Wieringen en zijn vrouw veel tijd aan reizen. Margje schreef artikelen tijdens deze trips, die door Wim van tekeningen en foto's werden voorzien. Het stel leefde langere tijd in het Italiaanse Santa Margerita Ligure (1956-1965) en in New York (de jaren '80), waar Van Wieringen tekenwerk maakte voor het blad Jewish Week. Intussen bleef hij ook cartoons maken. In de jaren '60 was hij politiek cartoonist voor De Telegraaf, en in 1961 startte hij kortstondig een nieuwe krantenstrip getiteld 'Joris' in het Algemeen Handelsblad. Een paar jaar voor zijn dood publiceerde Wim van Wieringen nog een geïllustreerd boekje met gedichten. Hij overleed op tachtigjarige leeftijd op 3 juli 1999.

Simpelman by Wim van Wieringen

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars