Stripgeschiedenis

Peter van Straaten

Bij Ons in het Dorp, 1977De Janboel, 1986

Peter van Straaten (geb. 25 maart 1935, Arnhem, overleden: 8 december 2016) was een Nederlandse cartoonist, die het bekendst is om zijn cartoons over de "gewone man". Ook tekende hij gedurende zijn carrière enkele strips. Van Straaten begon zijn carrière na een opleiding aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam als reportagetekenaar bij Het Parool in 1958. Al gauw ging hij over op politieke cartoons en in 1968 startte hij voor deze krant een wekelijkse gagstrip over het generatieprobleem en de politiek, 'Vader en Zoon'.

Vader en Zoon door Peter van Straaten

Al spoedig werd de strip zo populair dat de verschijningsfrequentie werd verhoogd tot driemaal per week en tenslotte verscheen hij dagelijks. De gebundelde stroken zijn vele malen in boekvorm gepubliceerd. De strip liep tot diep in de jaren tachtig. Hiermee vestigde Van Straaten zich als een van Nederlands meest bekende en meest productieve politieke krantenstrip-tekenaars. In 1972 en 1973 tekende hij voor het stripblad Pep enkele verhalen van 'Llewelyn Fflint' (op tekst van Yvan Delporte). Deze vielen op door hun dreigende, mysterieuze sfeer.

Vader en zon, door Peter van Straaten

Uit: 'Janboel'In 1977 tekende Peter van Straaten, in het kader van de verkiezingen, het hilarische boekje 'Bij Ons in het Dorp', waarin hij de Nederlandse politiek tot dorpsformaat verkleinde. In 1986 deed hij iets dergelijks in de uitgave 'De Janboel - Een Gezellige Gangstergeschiedenis', waarin hij het politieke gebeuren beschreef in termen van gangsterbendes die met elkaar om de macht strijden.

Behalve op het maken van politieke prenten legt Peter van Straaten zich toe op het op parodische, soms schrijnende wijze in beeld brengen van scènes uit het dagelijks leven. Zo heeft hij verschillende boekjes met cartoons gepubliceerd, over het literaire leed, kantoor-scènes, of erotisch gestuntel. Ook verzorgt hij jaarlijks een scheurkalender, genaamd 'Peter's Zeurkalender'.

De Kruistocht van Dries de Betonne
De Kruistocht van Dries de Betonne

Uit: 'Het Literaire Leed', door Peter van StraatenPeter van Straaten's erotische werk is gepubliceerd in Humo en Penthouse, en daarnaast in vele boekuitgaven. Ook als schrijver heeft Peter van Straaten zijn sporen verdiend. Met name zijn columns over het roerige leven van Agnes, haar zoon Daniël en vriend Arthur (inmiddels echtgenoot), die tussen 1984 en 2000 wekelijks in Vrij Nederland stonden, kennen een grote populariteit en zijn al vele malen in boekvorm verschenen.

uit: Bij ons in het dorp (1977), door Peter van Straaten
Uit: Bij ons in het dorp (1977)

Peter van Straaten ontving de Inktspotprijs voor de meest puntige actuele cartoon gemaakt in het jaar 2003, voor zijn impressie van de affaire Mabel Wisse Smit. Naast exposities in de belangrijkste museale instellingen (waaronder Lambiek), is er in de loop der jaren geen prijs op illustratief gebied die de heer Van Straaten bespaard is gebleven.

In 2012 stopte Van Straaten met zijn cartoon voor Het Parool. In juli 2014 kwam om gezondheidsredenen eveneens een einde aan de wekelijkse cartoon in Vrij Nederland. In 2016 won hij zijn laatste Inktspotprijs. Hij overleed in december van dat jaar.

Llewelyn Flint, door Peter van Straaten
Llewelyn Fflint, door Peter van Straaten en Yvan Delporte, uit Pep (1973)

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars