Stripgeschiedenis

Peter de Smet

De Generaal

Peter de Smet, geboren in 1944, begint zijn loopbaan in de reclame. In de periode 1964-1968 werkte hij voor diverse reclamebureaus in Amsterdam, Antwerpen en Brussel. In 1967 verkoopt hij een gagstrip, 'De Generaal', aan het weekblad Kuifje - deze oerversie van de later zo populaire strip wordt echter nooit gepubliceerd. Al snel daarna, in 1968, publiceert hij de ridderstrip 'Fulco' bij het weekblad Het Kapoentje. Deze wordt echter wegens gebrek aan ervaring afgebroken en Peter de Smet keert weer enige tijd terug naar de reclamewereld. Hij tekent onder andere 'Pieter Pienter', een reclamestrip voor de Postgiro die in jeugdbladen als Donald Duck en Tina verschijnt.

Joris PK door Peter de Smet
Joris PK in Pep #26, 1974

In 1971 komt hij via Jan Kruis bij Pep terecht en in 1971 verschijnt de eerste aflevering van de strip 'De Generaal'. Deze strip blijft hij lange tijd tekenen, ook nadat de Pep overgaat in Eppo (en opvolger Sjors en Sjimmie Stripblad). In 1972 tekent De Smet een kortverhaal over de detective 'Anna Tommy' op tekst van Yvan Delporte en begint hij met de ridderstrip over de joker 'Joris PK'. Deze strip verschijnt tot 1974 in Pep om vervolgens tot 1975 in Nieuwe Revu te worden voortgezet. Van de zes verhalen zijn er vier door uitgeverij Oberon in album uitgegeven.

Anna Tommy door Peter de Smet
Anna Tommy

Fiedel door Peter de SmetVoor Revu had De Smet overigens eerder in 1974 al de strip 'Het Hopmysterie' getekend. In 1974 start in Pep de gagreeks 'Fiedel', de revolutionaire avonturen van een niet al te gemotiveerde guerrillero. Deze reeks loopt echter niet lang. Een vervolg komt er echter wel in de vorm van 'Viva Zapapa', weer een guerrillero maar dan een in Mexico. Deze strip maakt zijn opwachting in Le Trombone Illustré, een supplement van het Franstalige Spirou onder redactie van Yvan Delporte. In 1990 en 1991 publiceert Le Lombard twee albums van de strip.

Viva Zapapa
Viva Zapapa

Net als 'Viva Zapapa' verschijnt in Le Trombone ook 'Parrain, Fils & Cie' en 'Le Cuirassé Honneur et Patrie', een strip over de lotgevallen van de opvarenden van een pantserschip. In 1982 verschijnt deze strip onder de titel 'Voor God, Koningin en Vaderland' in het blad Striprofiel. Wanneer Robbedoes, de Vlaamse editie van Spirou, midden jaren '80 een apart Nederlands katern krijgt, is De Smet present met de strip 'Morgenster en Durandel'.

EppoEppoEppo

Verder blijft De Smet actief voor De Geïllustreerde Pers. In Mickey Maandblad tekent hij in 1976 en 1977 de avonturenstrip 'Het geheim van de HMS Cornwall'. In Donald Duck Weekblad verschijnen begin jaren '80 de absurde verhalen van 'Otto, Olivier en Oscar' (op tekst van Delporte) en de Panorama publiceert 'Anno 3000'.

Otto, Olivier en Oscar door Peter de Smet
Otto, Olivier en Oscar (Donald Duck 40, 1981)

Hiernaast blijft hij actief als reclametekenaar: in 1983 verschijnen er twee albums van 'De Diamannetjes', getekend in opdracht van een frituurvetfabrikant, en hij maakt ook opnieuw een strip voor de Postgiro: 'Recruut Karel en de poen'. De Smet tekent verder de strips 'Rudolf Rozijn' en 'Kareltje Zorgdrager' voor het Ministerie van Onderwijs.

Lodewijk door Peter de Smet
Lodewijk

'De Generaal' verhuist naar het blad Titanic, een blad waarvan Peter de Smet ook de redactie voert. Ook 'De Guerillero's' verhuizen naar dit blad onder de titel 'De Bevrijders'. In 1985 ontvangt Peter de Smet van Het Stripschap de jaarlijkse Stripschapprijs voor zijn gehele oeuvre. In 1990 verschijnt bij uitgeverij De Boemerang nog een verzameling gags over de werkloze 'Lodewijk'. In de jaren '90 maakt hij verder nog voor Stripschrift de cartoonserie 'De Meester', die in de jaren '80 ook in Eppo/Wordt Vervolgd had gestaan.

De Generaal door Peter de Smet
De Generaal

Na een jarenlange ziekte, die hem het tekenen onmogelijk maakte, overleed Peter de Smet op 6 januari 2003.

Peter de Smet, zelfportret

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars