Stripgeschiedenis

Stripfilm

Piet van Elk en 'Henry' (Henk Albers)V.l.n.r. Albert van Beek, Henk (Henry) Albers en Piet van Elk

Het blad Stripfilm is opgericht door Piet van Elk. In 1942 had Van Elk samen met zijn broer John een tekenfilmstudio opgezet op 't Singel in Amsterdam. Geïnspireerd door de successen van 'Felix the Cat' en 'Mickey Mouse' wilden de broers Van Elk een tekenfilm maken, waarin Van Elks stripfiguurtje Bim de hoofdrol zou spelen. Door de slechte omstandigheden tijdens de oorlog is het echter nooit verder gekomen dan twee minuten filmfragmenten van een Bim verhaal. Wel maakten de broers tijdens de oorlog nog drie stripverhalen met 'Bim'.

De naam van het latere tijdschrift Stripfilm werd in 1943 al gevoerd, getuige dit hilarische briefje dat John van Elk stuurde aan mevrouw Milo-Hamer, bij wie hij een kamer huurde. Thomas Milo, zoon van de bewuste "baronesse" en na de oorlog geboren, herinnert zich dat John van Elk een muur van deze kamer versierde met de eerste vier noten van Beethoven's Vijfde Symfonie. Dit kort-kort-kort-lang leidmotif komt overeen met de morsecode voor V (van Victory), die BBC in die tijd als herkenningsmelodie gebruikte. Het is heeft nog jaren op de muur gestaan. John van Elk zelf overleefde de oorlog niet. Hij werd op weg naar de Zwitserse grens als koerier voor het verzet gesnapt en kwam kort voor het einde van de oorlog om het leven in het concentratiekamp Neuengamme.

Briefje van John van Elk aan zijn hospita. (Met dank aan Thomas Milo, die het na het overlijden van zijn ouders tussen hun bescheiden vond.)

Broer Piet wilde toch iets met tekenfilms gaan doen. Om die reden richtte hij een weektijdschrift op onder de naam Stripfilm. De bedoeling was de lezer te informeren over alle facetten die de samenhangen met de totstandkoming van een tekenfilm en de techniek van het striptekenen. Dit alles werd opgevuld met stripverhalen van tekenaars, die Van Elk in dienst genomen had.

Stripfilm #2 De groep tekenaars van Stripfilm bestond op dat moment uit: Piet van Elk ('Bim', 'Plucky Pluis'), Siem Praamsma ('Bullie Pats'), Henk Albers ('Jimmy Stone' en 'Chickey Walker') en Albert van Beek (met zijn realistische strip 'Frank Duffard'). Ook werden er twee inkters aangetrokken, namelijk Henk Sprokkreef en Flip van der Schalie. Om het geheel compleet te maken voegden zich twee feuilletonschrijvers bij Stripfilm, te weten de filosoof en vriend van Piet van Elk Eddie Bayer en John van Snellenberg.

StripfilmNummer 1 verscheen op 15 oktober 1945. Vol trots werd er op de laatste pagina aangekondigd dat Mickey Mouse (de favoriete Amerikaanse strip van Piet van Elk) binnenkort in Stripfilm zou gaan verschijnen. Omdat men de rechten niet kon verkrijgen is dit nooit doorgegaan. Een los nummer kostte 25 cent en een kwartaalabonnement 2 gulden 50. Door de papierschaarste zijn er slechts vijf nummers verschenen.

StripfilmVoorplaat door Henk Albers

Nummer vijf verscheen op 23 november 1945. Daarna gingen de tekenaars van de Stripfilmstudio, aangevuld met Hans Nije, Willy Kuyper en Frans Piët (die zich, vanwege de naamsverwarring met de Sjors-tekenaar Frans Piët, Francis Paid noemde) zich toeleggen op het vervaardigen van dagstrips, welke van november 1945 tot en met 1949 aan vele regionale kranten verkocht werden.

Naar Zee, door Albert van Beek

Naar Zee, door Albert van Beek
Twee stroken van de krantentekststrip 'Naar Zee', door Albert van Beek (1946).

Stripfilm

Albert van Beek in de studioHenk Albers
Links Albert van Beek rechts Henk Albers. Op de achtergrond zijn gitaar, waar hij in de pauzes graag hillbilly muzierk op tokkelde.

Stripfilm studio
In de studio van Piet van Elk, met van links naar rechts Henk Albers, Albert van Beek (met aanwijsstokje), Henk Sprokkreef en Frits van Bemmel (zittend). Zij bespreken werk van Van Beek. Hij heeft een geaquarelleerde achtergrond gemaakt voor een stukje tekenfilm van Bim.

StripfilmRegister van tijdschriften

(met dank aan Ernst Slinger, tevens dank aan 'Albert van Beek: Alleskunner met potlood en kwast' van Arco van Os en Rik Sanders, in Stripschrift #409, augustus 2010)