Stripgeschiedenis

1970-1980 Inleiding

1970-1980: Tante Leny Presenteert1970-1980: krantenstrip

Na de herwaardering publiceren steeds meer kranten nieuwe strips. Naast de langlopende strips, o.a. van de Toonder Studio's, komt er een groot aantal nieuwe sterren aan het firmament, onder wie Dik Bruynesteyn, Peter van Straaten en Lex Overeijnder.

1970-1980: Tante Leny Presenteert1970-1980: tijdschriften

Deze periode is het hoogtepunt wat betreft de Nederlandse striptijdschriften. Niet alleen voor de allerkleinsten (Bobo) en de jeugd (Eppo, Tina), maar ook volwassenen komen met bladen als Tante Leny Presenteert, De Vrije Balloen en Gummi aan hun trekken. In het verre Arnhem ziet De Gekleurde Omelet het licht.

1970-1980: Maatschappij-kritische strips1970-1980: maatschappij-kritische strips

De oorlog in Vietnam, de uitbuiting van koffieboeren in Angola, milieuverontreiniging, de Dennendal-affaire, binnenlandse politiek - het is allemaal in stripvorm becommentariëerd en bekritiseerd, door onder andere Peter van Straaten, Willem en Jaap Vegter.

1970-1980: Reclamestrips1970-1980: reclamestrips

In de jaren '70 beginnen de overheid en diverse staatsbedrijven zich te bedienen van de informatieve strip. Peter de Smet maakt een strip over de geschiedenis van het geld en figuurtjes als Droppie Water en Ardje Gas geven voorlichting over water en aardgas.