Stripgeschiedenis

1960-1970 Krantenstrip

Professor Pi

'Professor Pi' van Bob van den Born verscheen van januari 1955 tot december 1964 in de kranten van de Parool-combinatie. Aanvankelijk waren het enkele losse cartoons in de weekendbijlage van Het Parool. Later werd het een dagstrip. Van hooggeleerd doch verstrooid lid van de samenleving ontwikkelt Pi zich mettertijd tot een buitenstaander, een verwonderd toeschouwer van een zich doldraaiende wereld. Ook doordat Van den Borns meesterlijke strip tekstloos is, sloeg hij geweldig aan in het buitenland.

Professor Pi

'Brommy en Tommy' is een tekststrip over twee beertjes, getekend door Jan Dirk van Exter. Hij verscheen onder andere in Het Parool van september 1958 tot 1978, maar liefst 55 verhalen in 5986 afleveringen.

Brommy en Tommy
Brommy en Tommy, door Jan Dirk van Exter

In 1960 verscheen in Het Vrije Volk de tekststrip 'Minter en Hinter', getekend door Dick Vlottes (die als freelancer bij de Toonder Studio's werkte), op tekst van Paul Biegel. Minter en Hinter zijn twee brave broertjes die in het verhaal 'Minter en Hinter en de Dolende Zozer' een avontuur in Egypte beleven. In Het Vrije Volk en Trouw verschenen in totaal zeven verhalen.

Minter en Hinter

'Holle Pinkel', een strip uit de Toonder Studio's, werd ontworpen door Andries Brandt, die hem aanvankelijk zelf schreef en tekende voor hij hem overdroeg aan Piet Wijn. De dagstrip van 'Holle Pinkel' verscheen tot 1961, daarna liep de strip nog enige jaren in het tijdschrift De Spiegel.

Holle Pinkel, door Andries Brandt (Groot Utrecht, 1973)
Holle Pinkel, door Andries Brandt (herplaatsing in Groot Utrecht, 1973)

Holle Pinkel, door Piet Wijn

Holle Pinkel, door Piet Wijn
Holle Pinkel, door Piet Wijn

Wipperoen'Wipperoen' van Raymond Bär van Hemmersweil en Jan van Reek begon in 1961 in het Algemeen Handelsblad als opvolger van Andries Brandts 'Holle Pinkel'. 'Wipperoen' ontwikkelde zich al gauw tot een sympathiek, oer-Hollands verhaal, dat zich afspeelt in de duinen, waar konijn Wipperoen en zijn vriendjes vele avonturen beleven.

Wipperoen aankondiging (3/6/1964)

De strip werd door beiden bedacht en geschetst, waarna Van Reek de ondertekst schreef en Bär de plaatjes inkte. Nadat Van Reek door ziekte het werk moest opgeven werden de strips in balloonvorm nog enige jaren door Bär voortgezet.

Wipperoen

De Wipperoen-strips zijn verschenen in het weekblad Televizier en 26 regionale nieuwsbladen. Ook in het buitenland had het duinkonijn veel succes: Wipperoen werd overgenomen door kranten in België, Frankrijk, Spanje, Zuid-Afrika, Griekenland en Portugal. In 1970 is bij de Toonder Studio's het begin gemaakt van een serie tekenfilmpjes voor TV over Wipperoen. Door tegenvallende productiekosten en later door de brand op het Toonderkasteel, waarbij het materiaal verloren is gegaan, een voortijdig einde vond.

De eerste aflevering van Kraaienhove
Kraaienhove, door Willy Lohmann

De strip 'Kraaienhove' verscheen ongeveer tien jaar lang, van 1962 tot 1972, in Het Parool en daarna als weekstrip in het jeugdblad Pep. Deze barok getekende ballonstrip, die enigszins doet denken aan de Addam's Family, was van de hand van Willy Lohmann, en werd gedurende de jaren zeventig verscheidene malen in boekvorm gepubliceerd door onder andere Semic Press.

Spekkie en Blekkie
Spekkie en Blekkie door Otto Dicke en Cees Buddingh (De Rotterdammer 26-11-63)

In de provinciale pers ("Het Kwartet") verscheen de serie 'Spekkie en Blekkie', met tekeningen van Otto Dicke en tekst van de alom vermaarde Dordrechtse schrijver Cees Buddingh.

Tante Patent door Fiep Westerndorp
Tante Patent in Het Parool (21/2/1963)

'Tante Patent', van schrijfster Annie M.G. Schmidt en getekend door Fiep Westendorp, verscheen in verschillende provinciale kranten.

Rechter Tie, door Frits Kloezeman

Een andere populaire krantenstrip was 'Rechter Tie', getekend door Frits Kloezeman naar de verhalen van Robert H. van Gulik. Frits Kloezeman heeft aan verschillende bekende strips meegewerkt, zoals 'Smidje Verholen', 'Tekko Taks' en 'Tom Poes'. Toch heeft hij nauwelijks enige bekendheid buiten de kring van stripverzamelaars en -kenners. De enige strips waar hij zelf zijn naam onder mocht zetten, waren 'SS Anne' en 'Rechter Tie'.

Brammetje Fok door Bartel van Leeuwen

De sympathieke strip 'Brammetje Fok' van Bartel van Leeuwen en Cor Docter verscheen al vanaf 1964 in de Haagse Courant. Na 1972 werd de strip in bladen als de Gooi en Eemlander en Tubantia aan de provinciale striplezer gepresenteerd.

Brammetje Fok door Bartel van Leeuwen